Đế Minh Wedding Planner

• Địa chỉ: 49 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình

• Số điện thoại: 08. 361 00 503 - 0946405501 - Dạ Quỳnh

• Email: deminhwedding.eventplanner@gmail.com

• Website: http://www.deminh.vn/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://deminhevent.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/sukiendeminh/